Dostupné formáty - SOLVEX s.r.o.

Formát ProfiTour

- kompletní data. Velké XML pro jednorázový import popisů, obrázků i termínů.
http://export.solvex.cz/?Format=ProfiTour

- pouze popisy a obrázky, bez termínů. Menší XML pro jednorázový import.
http://export.solvex.cz/?Format=ProfiTour&BezTerminu=True

- pouze termíny, bez popisů a bez obrázků. Menší XML pro průběžnou synchronizaci - doporučeno 1x denně.
http://export.solvex.cz/?Format=ProfiTour&BezPopisu=True

- pouze termíny s příznakem Last minute, bez popisů a bez obrázků. Nejmenší XML pro hodinovou synchronizaci LM - doporučeno 1x za hodinu.
http://export.solvex.cz/?Format=ProfiTour&BezPopisu=True&JenLM=True

- pouze seznam zájezdů a hotelů, bez termínů a popisů.
http://export.solvex.cz/?Format=ProfiTour&BezTerminu=True&BezPopisu=True

Formát ProfiTourAktivni

- seznam aktivních termínů a typů ubytování. Obsahuje pouze ID zájezdů, termínů a typů ubytování.
http://export.solvex.cz/?Format=ProfiTourAktivni

Formát ProfiTourKatalog

- seznam dostupných katalogů
http://export.solvex.cz/?Format=ProfiTourKatalog

Formát SDovolená

- formát určený pro server SDovolená.cz
http://export.solvex.cz/?Format=SDovolena

Formát Nepoužívat

- formát určený výhradně pro společnost Invia, vytvořený podle jejich požadavků. Důrazně tento formát nedoporučujeme používat kvůli jeho nevhodné struktuře a chybějícím informacím.
http://export.solvex.cz/?Format=Nepouzivat

- i pro tento formát jsou k dispozici ostatní parametry &BezPopisu=True, &BezTerminu=True i &JenLM=True

Dostupné katalogy

ID Název
5 Poznávacie zájazdy
16 Leto 2021

Další parametry

Dostupné parametry pro URL:

&Format= - volba formátu XML. K dispozici jsou hodnoty:
&Format=ProfiTour - doporučný formát XML.
&Format=ProfiTourAktivni - formát určený pro přehled aktivních termínů a typů ubytování.
&Format=SDovolena - formát určený pro server SDovolená.cz.
&Format=Nepouzivat - formát určený výhradně pro společnost Invia, vytvořený podle jejich požadavků. Důrazně tento formát nedoporučujeme používat kvůli jeho nevhodné struktuře a chybějícím informacím.

&BezTerminu=True - nepovinný parametr umožňující vynechat informace o termínech a cenách. XML bude obsahovat pouze popisy a obrázky - menší XML vhodné pro jednorázový import dat.
&BezPopisu=True - nepovinný parametr umožňující vynechat popis a obrázky - menší XML vhodné pro průběžnou synchronizaci.
&BezRezervaci=True - nepovinný parametr umožňující vynechat termíny, které jsou volné (nejsou vyprodané), ale jsou aktuálně zarezervované. Při použití tohoto parametru se výsledky můžou rychle měnit a je tedy vhodné ho používat pouze u formátu ProfiTourAktivni.
&JenLM=True - nepovinný parametr umožňující vypsat pouze termíny s příznakem LM - menší XML vhodné pro hodinovou synchronizaci LM nabídek. Doporučujeme používat spolu s parametrem &BezPopisu=True pro získání co nejmenšího souboru.
&id_Zajezd=XXX - nepovinný parametr umožňující vypsat data pouze pro konkrétní zájezd (kde XXX je ID zájezdu).
&id_Katalog=XXX - nepovinný parametr umožňující vypsat data pouze pro konkrétní katalog (kde XXX je ID katalogu).
&Zip=Normalni - nepovinný parametr umožňující stáhnout XML v ZIP.
&Zip=Rozdelit - nepovinný parametr umožňující stáhnout XML v ZIP rozdělené po zájezdech.

Online ověření dostupnosti

Pro hromadnou aktualizaci vyprodanosti použijte formát ProfiTourAktivni.
Na online ověření dostupnosti pro vybranou kombinaci pokojů, počtu osob, jejich věků a zvolených svozových míst lze použít WCF službu:

/API/v1/Katalog.svc?singleWsdl
Dokumentace

Přihlašovací údaje Vám přidělí CK na vyžádání.

Popis formátu ProfiTour

Vyprodané kapacity
Vyprodané termíny, nebo vyprodané typy ubytování v rámci termínu nebudou do XML zahrnuty vůbec. Vše, co je zobrazeno v datech je považováno za aktivní.

Zlevněné ceny (Last minute, First minute a jiné slevy)
Element <Cena Cena="xxx" CenaKatalog="xxx"... /> obsahuje v atributu Cena vždy aktuální cenu po uplatnění Last minute, First minute nebo jiných aktuálních slev. V atributu CenaKatalog je vždy původní, katalogová cena. CenaKatalog je v datech pouze v případě, že se liší od Cena.

Otevřené sezóny
Některé termíny mohou být uvedeny jako tzv. otevřené sezóny s cenami platnými v určitém období, bez uvedení konkréní délky trvání pobytu. Takové termíny nemají atribut Dni="xxx" ani Noci="xxx", ale mají navíc atribut DatumDo="yyyy-MM-dd" určující konec platnosti cenové sezóny.
Ceny v otevřené sezóně mohou být zadané buď s platností pro celý pobyt (typicky taxy), nebo s platností na určitý počet dní (typicky cena pojištění), nebo s platností na určitý počet nocí (typicky cena ubytování). Element <Cena ... /> proto u otevřených sezón může obsahovat atribut Dni="xxx" nebo atribut Noci="xxx" udávající platnost ceny (atributy Dni a Noci nemůžou být uvedeny současně).

Typ typu ceny
Element <TypCena ... /> obsahuje atribut Typ, který může nabývat těchto hodnot:
ZC - základní cena,
PP - povinný příplatek,
NP - nepovinný příplatek,
PS - povinná sleva,
NS - nepovinná sleva.
Pokud je konkrétní cena PS nebo NS záporná, tak je to opravdu sleva. Pokud je cena PS nebo NS kladná, tak by měla být zobrazena mezi příplatky podle příznaku povinnosti.